សេវាហ្រ្គីន SEVAGREEN


សេវាហ្រ្គីន ជាសេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធInternet និង APP ដំបូងគេ ដែលជួយសំរួលការស្វែងរកអ្នកជំនាញ របស់លោកអ្នក អោយកាន់តែមានភាពងាយស្រួល រហ័ស គួរអោយទុកចិត្ត និងតាមតំលៃនៃការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក។

យើងមានភ្នាក់ងារដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ គួរអោយទុកចិត្តជាច្រើន ដែលកំពុងរងចាំផ្ដល់សេវាកម្មជាច្រើនរួមមានៈ

១​ សេវាកម្មតាមផ្ទះមានដូចជា  សំអាតគេហដ្ឋាន ជួសជុលប្រព៍ន្ធទឹក ជួសជុលលាបថ្នាំផ្ទះ បូមលូ

២ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមានដូចជា ជួសជុលលាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ

៣ សេវាដឹងជញ្ជូនក្នុងការរើផ្ទះ ជួលរថយន្ដគ្រប់ប្រភេទ

៤ សេវាបន្ទាន់សំរាប់រថយន្តដូចជា ប៉ះកង់ ប្ដូរអាគុយ 

៥ សេវាកម្មសំរាប់បំរើកម្មវិធី ដូចជា ជួលតុកៅអី រោង ថតរូប ថតវីដែអូ ភ្លេងសម័យ

៦ សេវាផ្លាស់ប្ដូរហ្គាស់សំរាប់ផ្ទះបាយរបស់លោកអ្នក

យើងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអោយជីវិតលោកអ្នក កាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងជឿជាក់។ យើងខ្ញុំរងចាំទទួលការផ្ដល់យោបល់អតិថិជនទាំងអស់ក្នុងន័យស្ថាបនា ដើម្បីអោយសេវាកម្មយើងខ្ញុំកាន់តែល្អប្រសើរ ជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក។


ងាយស្រួល រហ័ស មានទំនុកចិត្ត

សូមអរគុណ